Ubezpieczenia dla biznesu

Ubezpieczenia dla biznesu Biała PodlaskaOdpowiednie ubezpieczenie dla Twojej firmy podniesie komfort prowadzenia biznesu. Zapewnimy odtworzenie majątku, zabezpieczymy odpowiedzialność wobec osób trzecich.

Oferujemy

 • koszty leczenia
 • koszty transportu i repatriacji
 • następstwa nieszczęśliwych wypadków
 • koszty udzielenia natychmiastowej pomocy „assistance”
 • koszty pobytu osoby towarzyszącej
 • koszty ratownictwa
 • odpowiedzialność cywilna
 • bagaż
 • koszty opóźnienia dostarczenia bagażu
 • koszty przerwania podróży
 • koszty pobytu osoby wezwanej do towarzyszenia
 • sprzęt narciarski

Towarzystwa w naszej ofercie